Υποβολή αιτήσεων Σίτισης μέχρι Δευτέρα 18/07/2016

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Παρ, 01/07/2016

Μετά τα διάφορα τεχνικά πρόβλημα που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων ΣΙΤΙΣΗΣ αλλά και την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 15/07/2016 η υποβολή των αιτήσεων για την ΣΙΤΙΣΗ θα παραταθεί μέχρι την Δευτέρα 18/07/2016 προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι.

Από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας