Νέα παράταση υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων σίτισης

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Δευ, 05/09/2016

Μετά τα διάφορα  τεχνικά πρόβλημα που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων  ΣΙΤΙΣΗΣ αλλά και την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 15/07/2016 η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ΣΙΤΙΣΗ  θα παραταθεί δεύτερη φορά για τους παλαιούς φοιτητές  προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ από Δευτέρα 05/09/2016 μέχρι και την Κυριακή 11/09/2016.