Σίτιση - Νέα υποβολή αιτήσεων

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Δευ, 07/11/2016

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να  υποβάλλουν αιτήσεις για σίτιση ή να τις οριστικοποιήσουν, το πρόγραμμα για την σίτιση θα  παραμείνει  ανοιχτό για   την εξυπηρέτηση τους.