ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ TO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019

Υποβλήθηκε από ggeorge . Ημερομηνία: Τετ, 16/05/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, θα πραγματοποιείται πλέον  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:
 

ΒΗΜΑ 1ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr/. Εκεί αφού συνδεθεί πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.

ΒΗΜΑ 2ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για την παροχές που επιθυμεί.Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.

ΒΗΜΑ 3ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά.
Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά και δεν έχουν πρωτόκολλο δεν θα εξετάζονται.

ΒΗΜΑ 4ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. Την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://web mail.edu.teicrete.gr.

Οι νέοι δικαιούχοι τις δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν πλέον από τον Σεπτέμβριο την Φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.

Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 21/05/2018 και θα
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22/06/2018, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.