Ανακοίνωση για αιτήσεις σίτισης -στέγασης

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τετ, 03/10/2018

Οι φοιτητές που κάνουν αίτηση σίτισης και στέγασης και δεν κάνουν δική  τους φορολογική δήλωση πρέπει να συμπληρώνουν  την  υπεύθυνη δήλωση μη υπόχρεου σε  φορολογική δήλωση. Οι φοιτητές που έκαναν την αίτηση και δεν την συμπλήρωσαν πρέπει να την καταθέσουν στην φοιτητική μέριμνα.