Διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή σίτισης

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τετ, 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους Μεταπτυχιακούς, τους Προπτυχιακούς καθώς και τους Προπτυχιακούς που προέρχονται από μετεγγραφή φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή σίτισης, θα ξεκινήσει από 17/10/2018 έως 20/12/2018. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:
 

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αιτήσεων είναι ο φοιτητής να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του και, έχοντας παραλάβει τους προσωπικούς κωδικούς από την γραμματεία του Τμήματος του, να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ.
Σημείωση: Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής θα πρέπει να εκτυπώσει την σελίδα που εμφανίζει το ΠΑΣΟ στην τελική του μορφή όπου αναγράφεται ο κωδικός – Barcode. Δεν χρειάζεται να περιμένει την παραλαβή της επίσημης φοιτητικής ταυτότητας για να κάνει αίτηση για Σίτιση.
 
ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση.
Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr , εκεί αφού συνδεθεί, επιλέγει “Αιτήσεις” και μετά αίτηση σίτισης, στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.
 
ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικών.
Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
 
ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά.
Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά και δεν έχουν πρωτόκολλο δεν εξετάζονται.
 
ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δλδ. την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://webmail.edu.teicrete.gr).
 
ΒΗΜΑ 6ο: Τέλος, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της κάρτας σίτισης, μπορούν να σιτίζονται δωρεάν εκτός αν τους έχει ενημερώσει διαφορετικά το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ θα χρησιμοποιούν πλέον την Φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
17/10/2018

Ετικέτες