Σίτιση και Στέγαση φοιτητών

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τρί, 21/05/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, θα πραγματοποιείται πλέον  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:

ΒΗΜΑ 1ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr/ και αφού συνδεθεί, πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.
 
ΒΗΜΑ 2ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για σίτιση και στέγαση πρέπει να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για την παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
 
ΒΗΜΑ 3ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που δίνεται στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί θα πρέπει να κρατείται από τους υποψήφιους αφού τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σύμφωνα με αυτό το μοναδικό νούμερο.
Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα εξετάζονται.
 
Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://web mail.edu.teicrete.gr.
 
Οι νέοι δικαιούχοι τις δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν  την φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10/05/2019 στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28/06/2019 και ώρα 24:00, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας 28/06/2019, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Γι΄ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες.