Ανακοίνωση για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Παρ, 24/05/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι η διαδικασία των αιτήσεων για Στέγαση ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ για κανένα λόγο αφού τα περιθώρια ελαστικότητας που υπήρχαν τα προηγούμενα έτη έχουν λειτουργήσει αρνητικά σε βάρος των τυπικά εντάξει συναδέλφων σας.

Έτσι, ακριβώς επειδή οι ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων θα είναι αυστηρές, θα πρέπει οι φοιτητές και ειδικότερα οι αιτούντες που προσκομίζουν δικαιολογητικά από αλλοδαπές χώρες να φροντίσουν να τα καταθέσουν εγκαίρως και ολοκληρωμένα (π.χ. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατα πρωτότυπα συνοδευόμενα με επίσημη μετάφραση όπου χρειάζεται) μέσα στις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων που έχει ανακοινώσει το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (καταληκτική ημερομηνία 28/06/2019).
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά το πέρας της προθεσμίας κανένα δικαιολογητικό δεν θα παραλαμβάνεται. Επομένως, οι αιτήσεις που χαρακτηρίζονται «ελλιπής» κατά τον έλεγχο από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών, θα μοριοδοτούνται με τα υπάρχοντα έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί. Αν όμως η έλλειψη της αίτησης αναφέρεται σε κάποιο βασικό δικαιολογητικό (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Εκκαθαριστικό γονέα και φοιτητή), η αίτηση ΔΕΝ θα αξιολογείται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ετικέτες