Ατζέντα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-8

Χρονικό Διάστημα απο:
- μέχρι

Οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διακοπών και εξεταστικών περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης ΤΕΙ Κρήτης έχουν ως εξής:

2η εξεταστική περίοδος…