Διάφορες επιτροπές της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων για το ακαδημαϊκό 2016-7

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τρί, 05/07/2016

Επιτροπή Φωτοτυπικού ( fototipiko@chania.teicrete.gr)

1. Τον Καθηγητή Εφαρμογών Νικόλαο Πετράκη (ως Πρόεδρο),

2. Τον Καθηγητή Εφαρμογών Ιωάννη Βουρδουμπά (ως μέλος),

3. Το μέλος ΕΤΕΠ Εμμανουήλ Χλωράκη (ως μέλος),

4. Το μέλος ΕΤΕΠ Στυλιανό Πιοτογιαννάκη (ως μέλος για το Ρέθυμνο), και

5. έναν φοιτητή.

 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης ( biblio@chania.teicrete.gr)

1. Τον Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Κόκκινο (ως Πρόεδρο),

2. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Λυδάκη-Σημαντήρη (ως μέλος),

3. Το μέλος ΕΤΕΠ Ειρήνη Κατράκη (ως μέλος),

4. Τον Διοικητικό Υπάλληλο Αντώνη Ψιμουλάκη (ως μέλος για το Ρέθυμνο), και

5. έναν φοιτητή.

 

Σίτιση  ( sitisi@chania.teicrete.gr)

Α. Για τα Χανιά

1. Τον Καθηγητή Γεώργιο Σταυρουλάκη (ως Πρόεδρο),

2. Τον Καθηγητή Παντελεήμονα Σουπιό (ως μέλος),

3.Τη Διοικητική υπάλληλο Αναστασία Τσακυρίδου (ως μέλος),

4. ένα φοιτητή

 

Β. Για το Ρέθυμνο

1.Τον Καθηγητή Εφαρμογών Βαλσαμάκη Νικόλαο (ως Πρόεδρο),

2 Τον Επίκουρο Καθηγητή Παναγιώτη Ζέρβα  (ως μέλος)

3.Το μέλος ΕΤΕΠ Ορφανό Ιωάννη (ως μέλος)

4. ένα φοιτητή

 

Επιτροπή Καθαριότητας ( clean@chania.teicrete.gr)

Μέλη: 

  Α. Για τα Χανιά

  1. Τον Καθηγητή Εφαρμογών Στυλιανό Κουριδάκη,

  2. Τον Διοικητικό Υπάλληλο Ανδρέα Λουραντάκη, και

  3. Την Διοικητικό Υπάλληλο Γεωργία Μαρκουλάκη

   

  Β. Για το Ρέθυμνο

  1. Τον Επίκουρο Καθηγητή Σπυρίδωνα Κουζούπη και

  2. Το μέλος ΕΤΕΠ Στυλιανό Πιοτογιαννάκη

  3. Το μέλος ΕΤΕΠ Ιωάννης Ορφανός

   

  Γ. Για το κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ στην περιοχή «Τρία Μοναστήρια» Ρεθύμνου

  1.Τον Καθηγητή Μιχαήλ Ταταράκη

  2.Τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη και

  3. Το μέλος ΕΤΕΠ Ιωάννης Ορφανός

    

   Επιτροπή Φύλαξης & Ασφάλειας ( security@chania.teicrete.gr)

   Μέλη:

   • Δρ. Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
   • Δρ. Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος
   • Χρήστου Χρήστος (για το Ρέθυμνο)
   • Δρ. Κατσαμάκη Αναστασία

   Ετικέτες