σίτιση

Σίτιση

μεριμνα

Για τους οικονομικά ασθενέστερους σπουδαστές υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν σίτισης σε εστιατόριο που στεγάζεται στο χώρο της Σχολής Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Όσοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο με μια μικρή οικονομική συμμετοχή.

Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση