αγρότες

Γενικές οδηγίες για τους εξεταζόμενους

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.α.). Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται τη συμμετοχή τους ή η παρουσία τους στο χώρο εξέτασης.

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων το Κέντρο Εξετάσεων οφείλει να παρέχει σε κάθε Τμήμα Εξέτασης επιτηρητή, υπεύθυνο του φορέα, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο επιτηρητής οφείλει να διασφαλίζει ότι:

Κέντρο Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Το ΤΕΙ Κρήτης, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των αγροτών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, οργάνωσε και λειτουργεί διαπιστευμένο Εξεταστικό Κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά (δίπλα στην Ευαγγελίστρια στην Χαλέπα).

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό.

Πληροφορίες: Γενικές οδηγίες για τους εξεταζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://agrotes.teicrete.gr