υπηρεσίες

Υπηρεσίες γρ. Δικτύων της Σ.ΕΦ.Ε

Οι σημερινές δικτυακές απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του. Έτσι το ΚΕΔΔ είναι υπεύθυνο για τη προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη της εκπαιδευτικής του κοινότητας με την χρήση της Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP):

Υπηρεσίες για προσωπικό

Υπηρεσίες Γραφείου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) Σχολής Χανίων

Ετικέτες