Βιβλιοθήκη Χανίων

Υποβλήθηκε από rkatraki@chani… . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού και του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.

Σκοπός

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας της Σχολής που την αποτελούν το ΕΠ μέλη ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και ερευνητές που απευθύνονται  στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. Στόχος της είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

  • Παραγγελίες έντυπου και μη έντυπου υλικού
  • Δανεισμός – Επιστροφές
  • Διανομή βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΣ
  • Εφαρμογή των κοινών βιβλιοθηκονομικών κανόνων επεξεργασίας του υλικού.

     
Στόχοι της βιβλιοθήκης

Η έρευνα, ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η απόκτηση υλικού, καθώς και η πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος.

  • Η οργάνωση του υλικού της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί, να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες.
  • Η  παροχή εκπαίδευσης για την καλύτερη χρήση του καταλόγου της συλλογής (OPAC) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βάσεις δεδομένων-ηλεκτρονικά περιοδικά).
  • Η συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα (Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών- HEAL-LINK) με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών σε εθνικό επίπεδο.
  • Η παρακολούθηση των τελευταίων τεχνολογικών και βιβλιοθηκονομικών εξελίξεων και η ενσωμάτωση προτύπων και εξοπλισμών που καθιστούν αποδοτικότερη τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Λειτουργία

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρήστες, καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι:
Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή : 9.00 πμ.- 14.00 μμ.
Τρίτη –Πέμπτη : 9:00πμ. - 19:00 μμ.
Την περίοδο των εορτών( εκτός από τις ημέρες αργίας) καθώς και κατά την περίοδο του καλοκαιριού, η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή μόνο το πρωί (9:00-14:00). Με οποιαδήποτε αλλαγή του ωραρίου θα γίνεται ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην είσοδο της βιβλιοθήκης καθώς και σχετική ενημέρωση και μέσω της σελίδας της