Ιστορικό Σχολής

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Χανιά) ιδρύθηκε με το νόμο 1404/83 και άρχισε να λειτουργεί το 1985. Στην αρχή είχε μόνο ένα Τμήμα, το Τμήμα Ηλεκτρονικής. Ο αρχικός χώρος εγκατάστασης του, υπήρξε ασφυκτικός για να στεγάσει μία Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως τούτου από το 1986 ξεκίνησαν προσπάθειες ανεύρεσης νέου χώρου. Τελικά το 1992 ξεκίνησε η οικοδόμηση νέου κτιρίου σε νέο χώρο εντός της πόλης των Χανίων στην περιοχή Χαλέπα.

Σε όλα τα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, η Σχολή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Χανιά) χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Πιο σημαντικά από αυτά ήταν η έλλειψη κτιριακών υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού, μόνιμου εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Στο χρονικό διάστημα 1985-2005 τέθηκαν οι βάσεις για τη αναδιαμόρφωση και επέκταση του. Συγκεκριμένα:

  • το Τμήμα Ηλεκτρονικής που υπήρχε από την αρχή της λειτουργίας του συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά,
  • για το χρονικό διάστημα 1998-2005 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής με την ονομασία «Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ»,
  • το 1999 ξεκινά τη λειτουργία του το νέο Τμήμα «Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» και το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα «Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος»,
  • από τις 17/9/2003 (αρ. ΦΕΚ222/ τ.Α') τα δύο Τμήματα (Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης οπότε συγκροτήθηκε και επίσημα το Παράρτημα Χανίων, για το οποίο έχει προταθεί η μετονομασία σε Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Το ζήτημα εκκρεμεί για διοικητικούς κυρίως λόγους.

Η παρουσία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης στα Χανιά είναι πλέον καταξιωμένη στην τοπική κοινωνία. Θεωρείται ένα σημαντικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε όλη την Κρήτη, ενώ με τις πολλές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει γίνει και ευρύτερα γνωστό.

Ετικέτες