Κτιριολογική Υποδομή

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016

Το κτίριο της Σχολής προϋπολογισμού 600.000.000 δρχ. ολοκληρώθηκε στην Α' Φάση του το 1996. Διαθέτει 3.800 τ.μ. χώρους διοίκησης, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους. Με τον καιρό στο συγκεκριμένο κτίριο έγιναν προσθήκες και αλλαγές στο εσωτερικό του προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκθετικά αυξανόμενες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που προέκυπταν με το χρόνο. Στη Β' Φάση χτίστηκε και το αμφιθέατρο του Παραρτήματος Χανίων 200 θέσεων με πλήρη εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και άλλους χώρους (γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους). Στη Γ' Φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποιείται η ανέγερση νέου κτιρίου περίπου 4.000 τ.μ. με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους και γραφεία.

Στην Δ' Φάση που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σχεδιάζεται η παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Σουδας με στόχο την ανάπτυξη Αυτόνομου και πολυδύναμου Campus για την στέγαση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής στην παρούσα αλλά και το σημαντικότερο στην μελλοντική της μορφή. Στόχος είναι η ένταξη των νέων κτιριακών υποδομών στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ καθώς και στο 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

Ετικέτες