Διοίκηση Σχολής

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

 • Ο Διευθυντής της Σχολής
 • Η Διεύθυνση Σχολής
 • Γενική Συνέλευση Σχολής

Στη Διεύθυνση της Σχολής συμμετέχουν:

 1. Ο Διευθυντή της Σχολής,
 2. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων και
 3. ένας εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου*

 

Διεύθυνση Σχολής 

 • Δρ. Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ. Διευθυντής Σχολής
 • Δρ. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ
 • Δρ.  Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ
 • Εκπρόσωπος φοιτητών: μέχρι σήμερα οι φοιτητές δεν χουν εκλέξει τον εκπρόσωπό τους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 4009/2011

Γραμματεία Σχολής : Γείτονα Κλεονίκη