Μητρώο Εξωτερικών & Εσωτερικών Μελών

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τετ, 22/06/2016

Μητρώο Εξωτερικών & Εσωτερικών Μελών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Ε.Ε.) για τη συγκρότηση των Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Επιλογής ή Εξέλιξης μελών Ε.Π.

Τήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος