Υπηρεσίες για προσωπικό

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Πέμ, 23/06/2016

Υπηρεσίες Γραφείου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) Σχολής Χανίων

Υπηρεσία VPN

Υπηρεσίες Τηλεεκπαίδευσης

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

 

Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών

 

Μετακινήσεις προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης

Η εφαρμογή movements έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι και τη τελική έκδοση της απόφασης έγκρισης από το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου των μετακινήσεων του προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης

Υποβολή Online Αιτημάτων προς NOC (Γραφείο Τ&Δ Η/Υ) & Τεχνική Υπηρεσία

  • Αιτήματα προς γρ. Δικτύων
  • (δημιουργία email λογαριαμού, δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες, ανέβασμα περιεχομένου στην ιστοσελίδα, τεχνική εξυπηρέτηση, ηλεκτρολογικές εργασίες, εξοπλισμός εργαστηρίων και αιθουσών, επισκευές σε πόρτες / παράθυρα κτλ)
  • Αιτήματα προς Τεχνική Υπηρεσία

Κατάλογοι Τηλεφώνων και Email

 

 

Ετικέτες