Φοιτητική Μέριμνα

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Τετ, 06/07/2016

φοιτητές

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες και η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται ευαίσθητα ζητήματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αποτελούν μέρος του φοιτητικού πληθυσμού του ΤΕΙ Κρήτης, απεικονίζονται σε μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που παρέχει το ΤΕΙ Κρήτης.

stegashΓια τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές  η Σχολή ΣΕΦΕ του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει δωρεάν  16 κλίνες (8 δίκλινα δωμάτια) σε ξενοδοχείο της πόλης των Χανίων. Στη Σχολή ΣΕΦΕ στα Χανιά του ΤΕΙ Κρήτης δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Οι φοιτητές δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα από την εφορία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που υπάρχουν .Η αίτηση γίνεται από τον δικαιούχο που υποβάλει στο όνομα του την φορολογική δήλωση.

sitisiΓια τους οικονομικά ασθενέστερους σπουδαστές υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν σίτισης σε εστιατόριο που στεγάζεται στο χώρο της Σχολής Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Όσοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο με μια μικρή οικονομική συμμετοχή.

ygeiaΟι φοιτητές/ριες της Σχολής Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης δικαιούνται πλήρη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασφάλεια από άλλο ασφαλιστικό φορέα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

notice

  • Οι φοιτητές θα πρέπει κάθε  εξάμηνο να κάνουν ανανέωση εγγραφής. Σε περίπτωση μη εγγραφής 2 συνεχόμενων ή 3 διακεκομμένων εξαμήνων γίνεται αυτοδίκαιη διαγραφή του φοιτητή.
  • Επίσης δεν  πρέπει να έχουν εκκρεμότητες στην βιβλιοθήκη ή στην υγειονομική υπηρεσία, γιατί γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα φραγή, στην εκτύπωση δικαιολογητικών (βεβαίωση εγγραφής, πιστοποιητικό στρατολογίας)κ.τ.λ.
  • Σε περίπτωση που  ο φοιτητής  θέλει  να διακόψει για ένα ορισμένο χρόνο πρέπει   να κάνει αίτηση  αναστολής των σπουδών του, στην γραμματεία. Κατά τη  διάρκεια της αναστολής (μέχρι 2 εξάμηνα) ο φοιτητής  χάνει προσωρινά  όλα τα φοιτητικά του δικαιώματα. Όμως   το παραπάνω διάστημα δεν προσμετράτε στα τυπικά εξάμηνα φοίτησης
  • Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες (AMEA) παρατείνονται οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας, έως το διπλάσιο του κανονικού χρόνου φοίτησης (μέχρι και το 16ο  εξάμηνο σπουδών), υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ανανέωση εγγραφής  σε κάθε εξάμηνο και τεκμηριώνεται η φοίτηση.

 

                              Υπεύθυνη: κ. Λίτσιου Αλεξία
                                       Τηλ  28210   23054,  εσωτερικό: 154 
                                   Email: litsiou chania.teicrete.gr