Το δίκτυο του ΤΕΙ Κρήτης

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τετ, 13/07/2016

Το δίκτυο επικοινωνιών του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο για τη στήριξη του συνόλου των λειτουργιών του Ιδρύματος και συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUNet). Οι υπηρεσίες τηλεματικής, με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δικτυακές υπηρεσίες τόσο στους χώρους του Ιδρύματος, όσο και από το σπίτι τους.

Το δίκτυο του ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από:

  • Δίκτυο κορμού δεδομένων που συνδέει τα κτίρια του Ιδρύματος στο Ηράκλειο και τα παραρτήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα,
  • τα τοπικά δίκτυα που υπάρχουν σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης,
  • τα δίκτυα φωνής που χρησιμοποιούν ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα σε όλα τα σημεία παρουσίας του Ιδρύματος.

Ετικέτες