βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Χανίων

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού και του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.

Σκοπός

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας της Σχολής που την αποτελούν το ΕΠ μέλη ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και ερευνητές που απευθύνονται  στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. Στόχος της είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

  • Παραγγελίες έντυπου και μη έντυπου υλικού
  • Δανεισμός – Επιστροφές
  • Διανομή βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΣ
  • Εφαρμογή των κοινών βιβλιοθηκονομικών κανόνων επεξεργασίας του υλικού.

     
Στόχοι της βιβλιοθήκης