προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό Σχολής

Γραμματεία Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών

Κλεονίκη Γείτονα

  • Τηλέφωνο: 2821023058, εσωτερικό: 3058
  • Email: gitona(at)staff.teicrete.gr

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.

Ζυμβραγού Ελένη

  • Τηλέφωνο: 2821023006, εσωτερικό: 3006
  • Email: zema(at)chania.teicrete.gr

 

Καλλιόπη Γκατζούνη

  • Τηλέφωνο: 2821023008, εσωτερικό: 3008
  • Email: kalliopi(at)chania.teicrete.gr