Πρόσκληση Εκδήλωσης Ένδιαφέροντος Αμοιβομένων Φοιτητών

Υποβλήθηκε από ggeorge . Ημερομηνία: Παρ, 04/05/2018

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης κάνει γνωστό στους Φοιτητές/τριες ότι πρόκειται να προσλάβει (1) Φοιτητή/τρια με αμοιβή για το διάστημα από 15.05.2018 έως 15.12.2018 εξαιρείται ο Αύγουστος, για απασχόληση στο γραφείο Δικτύων της Σχολής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία της Σχολής. από 07 – 05 – 2018 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 11 – 05 – 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρες 10:00 - 12:00 π .μ. τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Βεβαίωση εγγραφής – αναλυτική βαθμολογία
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης
5. Γνώση υπολογιστών

Η τελική πρόσληψη όλων των υποψηφίων θα γίνει μετά από σχετική συνέντευξη.

Ετικέτες