Εσπερίδα με θέμα: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Υποβλήθηκε από ggeorge . Ημερομηνία: Δευ, 21/05/2018

Διοργάνωση: Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης

(Γραφεία πρακτικής άσκησης φοιτητών Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας)

Αμφιθέατρο ΤΕΙ Κρήτης – Χανιά, Πέμπτη 24-5-2018 ώρα 19:00-21:00

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

19:00 – 19:15: Εισαγωγική ομιλία από το ΤΕΙ Κρήτης

Εισηγητές: Κατσαμάκη Α. μέλος ΕΔΙΠ ΤΕΙ Κρήτης, Τεχνικός Ασφαλείας, Σταυρουλάκης Γ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΜΦΠΠ, Λιοδάκης Γ. Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Η-Μ

Τίτλος εισήγησης: «Πιθανοί χώροι εργασίας και σπουδαιότητα των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης»

19:15 - 19:45: Βασιλάκου Βαρβάρα, Τεχνικός Ασφάλειας Πολυτεχνείου Κρήτης

Τίτλος Εισήγησης: «Εργονομία της Εργασίας»    

19:45 – 20:05: Πατεράκης Κωνσταντίνος, Αν. Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., Δ/ντής Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων

Τίτλος Εισήγησης: «Θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»     

20:05 – 20:25: Κοπάσης Ελευθέριος, Ηλ/γος Μηχανικός MSc, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ-ΤΔΚ

Τίτλος Εισήγησης: «Υ&Α στο Εργοτάξιο, ΦΑΥ-ΣΑΥ»    

20:25 - 20:45: Γωνιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας-Τμήμα Χανίων)  

Τίτλος Εισήγησης: «Από την Αρχή με Ασφάλεια» 

20:45-21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η συμμετοχή στην παραπάνω ενημερωτική εσπερίδα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος που πρόκειται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση Ιούλιο ή Οκτώβριο 2018. Η βεβαίωση παρακολούθησης που θα λάβουν θα συνοδεύει την αίτηση πρακτικής άσκησης που θα καταθέσουν στην Γραμματεία.

Ετικέτες