Σίτιση-Στέγαση

Υποβλήθηκε από litsiou@chania… . Ημερομηνία: Δευ, 24/09/2018

 Μετά την ανακοίνωση  για εγγραφή και ταυτοποίηση  από την γραμματεία των τμημάτων θα ακολουθήσει ανακοίνωση από την Φοιτητική Μέριμνα , για  τα βήματα  που  πρέπει να  ακολουθήσετε για να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση για σίτιση και στέγαση καθώς και  ποιες θα είναι οι ημερομηνίες υποβολής τους .