Προκήρυξη για τις θέσεις των Διευθυντών 8 Εργαστηρίων της Σχολής