Ρύθμιση του VPN

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Δευ, 29/10/2018

To γρ. δικτύων της ΣΕΦΕ παρέχει υπηρεσία VPN για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο, και τις υπηρεσίες της σχολής.

Διαθέσιμες είναι 2 λύσεις:

 1. IPSEC/L2TP πρωτόκολλο (προτεινόμενο)
 2. PPTP πρωτόκολλο για λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζουν τη πρώτη λύση

Προϋπόθεση σύνδεσης είναι ο χρήστης να έχει ενεργό λογαριασμό eduroam.

 • Οδηγίες Εγκατάστασης VPN σύνδεσης με IPSEC/L2TP πρωτόκολλο σε λειτουργικό σύστημα Windows 7 και Windows 8+ και 10.

Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης του λογισμικού VPN είναι τα παρακάτω:

 1. Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Δίκτυο και Internet.
 2. Κέντρο δικτύου και κοινής σύνδεσης - Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου
 3. Σύνδεση σε ένα χώρο εργασίας
 4. Χρήση της σύνδεσης μου στο Internet (VPN).
 5. Συμπληρώνουμε τα πεδία όπως φαίνονται στην εικόνα.
 6. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα πεδία όπως φαίνονται στην εικόνα:
 7. Ολοκληρώνουμε τον οδηγό δημιουργίας της σύνδεσης VPN.
 8. Προσοχή πρέπει να γίνει μια ρύθμιση ακόμα για να είναι εφικτή η σύνδεση από εκει και πέρα
 9. Πηγαίνουμε πάλι Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Δίκτυο και Internet.
 10. Από αριστερά επιλέγουμε την "Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα"
 11. Δεξί κλικ ιδιότητες στο νέο εικονίδιο της VPN Σύνδεσης.
 12. Στην καρτέλα ασφάλεια επιλέγουμε από τον τύπο VPN την επιλογή "L2TP/IPSec" και συμπληρώνουμε τα πεδία όπως η εικόνα:
 13. Πατάμε το κουμπί σύνθετες ρυθμίσεις και ορίζουμε σύνδεση με κλειδί πιστοποίησης. Στο πεδίο κλειδί βάζουμε τη λέξη κλειδί που σας έχει δώσει για την υπηρεσία το γραφείο δικτύων προκαταβολικά.

 

 • Οδηγίες Εγκατάστασης VPN σύνδεσης με PPTP πρωτόκολλο σε λειτουργικό σύστημα Windows XP, 7 και Windows 8, 8.1 και 10.

Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης του λογισμικού VPN είναι τα παρακάτω:

 1. Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Δίκτυο και Internet.
 2. Κέντρο δικτύου και κοινής σύνδεσης - Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου
 3. Σύνδεση σε ένα χώρο εργασίας
 4. Χρήση της σύνδεσης μου στο Internet (VPN).
 5. Συμπληρώνουμε τα πεδία όπως φαίνονται στην εικόνα:
 6. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα πεδία όπως φαίνονται στην εικόνα:.
 7. Ολοκληρώνουμε τον οδηγό δημιουργίας της σύνδεσης VPN.
 8. Προσοχή πρέπει να γίνει μια ρύθμιση ακόμα για να είναι εφικτή η σύνδεση από εκει και πέρα
 9. Πηγαίνουμε πάλι Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Δίκτυο και Internet.
 10. Από αριστερά επιλέγουμε την "Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα"
 11. Δεξί κλικ ιδιότητες στο νέο εικονίδιο της VPN Σύνδεσης.
 12. Στην καρτέλα ασφάλεια επιλέγουμε από τον τύπο VPN την επιλογή "PPTP" απενεργοποιούμε την επιλογή "CHAP"

 

Ανάλογες είναι και ρυθμίσεις για τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα

Ετικέτες