Φοιτητές

μεριμνα

φοιτητές

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες και η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται ευαίσθητα ζητήματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αποτελούν μέρος του φοιτητικού πληθυσμού του ΤΕΙ Κρήτης, απεικονίζονται σε μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που παρέχει το ΤΕΙ Κρήτης.

Μέλη του Συλλόγου Σπουδαστών,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον νέο τρόπο επικοινωνίας μας. Όπως ήδη έχετε καταλάβει, στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παραρτήματος Χανίων, δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος που αφορά κατ’αποκλειστικότητα τους Σπουδαστές.

Στον χώρο αυτό μπορείτε να έχετε προσβαση στο καταστατικό και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου Σπουδαστών, σε νομοσχέδια που αφορούν τα Τ.Ε.Ι. Πανελλαδικά, καθώς επίσης καισε οδηγίες που αφορούν το Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παράρτημα Χανίων…

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού και του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.

Σκοπός

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας της Σχολής που την αποτελούν το ΕΠ μέλη ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και ερευνητές που απευθύνονται  στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της.…