επικοινωνία

Επικοινωνία Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Προϊσταμένη Γραμματείας: Τσακυρίδου Αναστασία

Ταχυδρομική δ/νση: Ρωμανού 3, Τ.Κ. 73133 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 23010

FAX: 28210 23003

e-mail: natasa@chania.teicrete.gr

Υπάλληλος Γραμματείας: Μαρκουλάκη Γεωργία

Ταχυδρομική δ/νση: Ρωμανού 3, Τ.Κ. 73133 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 23057

FAX: 28210 23003

e-mail: markoulaki@chania.teicrete.gr

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.chania.teicrete.gr/academic/natural-resources-department

Επικοινωνία Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.

Παράρτημα Ρεθύμνου, ΤΕΙ Κρήτης

Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια

741 00, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900

Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912

Προϊστάμενος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

 

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.teicrete.gr/mta

Επικοινωνία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ρωμανού 3
Χαλέπα, Χανιά
Τ.Θ. 89, ΚΔΣ Χανίων,
Αναπαύσεως 10, 73135 Χανιά

E-Mail: gramel@chania.teicrete.gr
Τηλέφωνο: 2821023006, 2821023008
Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.chania.teicrete.gr/academic/electronics-department