Σίτιση και Στέγαση φοιτητών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, θα πραγματοποιείται πλέον  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Φοιτητική Μέριμνα

φοιτητές

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες και η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται ευαίσθητα ζητήματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αποτελούν μέρος του φοιτητικού πληθυσμού του ΤΕΙ Κρήτης, απεικονίζονται σε μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που παρέχει το ΤΕΙ Κρήτης.

Βιβλιοθήκη Χανίων

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού και του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.

Σκοπός

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση της κοινότητας της Σχολής που την αποτελούν το ΕΠ μέλη ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και ερευνητές που απευθύνονται  στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. Στόχος της είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

  • Παραγγελίες έντυπου και μη έντυπου υλικού
  • Δανεισμός – Επιστροφές
  • Διανομή βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΣ
  • Εφαρμογή των κοινών βιβλιοθηκονομικών κανόνων επεξεργασίας του υλικού.

     
Στόχοι της βιβλιοθήκης