Νέο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Υποβλήθηκε από admin . Ημερομηνία: Τρί, 23/08/2016

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, καλή επάνοδο από τις καλοκαιρινές διακοπές, καλή εξεταστική και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι σήμερα δημοσιεύτηκε στο συνημμένο ΦΕΚ 2556/τ.Β/19-8-2016 (σελ. 27791-27794) η έγκριση λειτουργίας του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών».
Tο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μας είναι πλέον και επίσημα γεγονός.
Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης των πτυχιούχων σε τομείς που σχετίζονται με την ηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες και τους αυτοματισμούς.
Στο πρόγραμμα εισάγονται απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανικών, αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων της μηχανικής και των θετικών επιστημών (για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ).

Το ΠΜΣ έχει 3 εξάμηνα σπουδών και για την ολοκλήρωση του απαιτεί 8 μαθήματα και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στο 1ο και 2ο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 4 μαθήματα/εξάμηνο, ενώ στο 3ο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους.
Αν και τα δίδακτρα θα είναι χαμηλά, θα υπάρχει δυνατότητα για ικανό αριθμό εκπαιδευτικών υποτροφιών.
Ο 1ος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο 2016-17, με τα μαθήματα να ξεκινούν 1 Μαρτίου 2017.
Αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών από 25/9/2016 έως και 10/2/2017.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα, από τα οποία μέχρι 10 μπορούν να συμμετέχουν με μερική φοίτηση.
Στους επόμενους κύκλους του προγράμματος, από το 2017-18 και μετά, θα υπάρχει και η δυνατότητα για παρακολούθηση από απόσταση.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά 8 από τα εξής 10 προσφερόμενα μαθήματα:
(1) Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων
(2) Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
(3) Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
(4) Ενσωματωμένα Συστήματα
(5) Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση
(6) Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
(7) Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
(8) Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
(9) Μηχατρονική
(10) Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα

Παρακαλώ για την ενημέρωση σας, αλλά και τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Γιάννης Βαρδιάμπασης.